Cégnév: Kencebolt Kft.

Székhely: 2030 Érd, Szőlő utca 1.

Postázási cím: 2030 Érd, Szőlő utca 1.

Adószám: 26721644-2-13

 I. ÁSZF célja

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”)
  tartalmazzák a kremnatur.hu weboldalon üzemeltetett KremNatur
  webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) használatára, valamint az azon
  keresztül történő vásárlói (fogyasztói) megrendelésre, vásárlásra vonatkozó
  általános szerződési feltételeket.
 2. Amennyiben a Webáruházunkat igénybe veszi, úgy kérjük, hogy
  részletesen olvassa át az ÁSZF-et.

II. Hatálybalépés, Elfogadás és Módosítás

 1. Jelen ÁSZF a weboldalon való közzététel napján lép hatályba és a
  mindenkor hatályos általános szerződési feltételek a weboldalon érhetők el.
  Jelen ÁSZF-et a Kencebolt Kft.. jogosult a szerződéskötő fél
  hozzájárulása nélkül a jövőre vonatkozóan, egyoldalúan módosítani.
 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Kencebolt
  Kft.
  kialakult kereskedelmi gyakorlata, valamint a Polgári Törvénykönyvről
  szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) mindenkori rendelkezései, továbbá a fogyasztó
  és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.
  26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
 3. A Vásárló a webáruházban leadott valamennyi rendelés
  megerősítésekor, a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek
  elfogadását is megerősíti. Az felek között az Általános Szerződési Feltételek a
  megrendelés visszaigazolásával jön létre.
 4. Nem áll a Kencebolt Kft. rendelkezésére, a
  tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti
  magatartási kódex.

III. Vásárlás szabályai

 1. A megrendelés kizárólag a webáruházban leadott megrendelés útján
  jöhet létre, ami lehetséges regisztrált vásárlóként vagy regisztráció nélkül.
  Egyéb módon leadott megrendelést (telefon, fax, email, Facebook, Messenger) nem
  áll módunkban elfogadni és teljesíteni.  
 2. A Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez
  szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat a Kencebolt
  Kft.
  csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben használja
  fel az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint.
 3. A megrendelésről minden vásárló elektronikus formában
  (e-mail-ben) visszaigazolást kap. Az automata visszaigazolás csak azt jelzi,
  hogy a vállalkozás a megrendelést megkapta, így adott esetben tévedésből
  vagy programhiba miatt visszaigazolt alacsony ár vagy készlethiány esetén a
  kereskedő nem köteles a termék leszállítására az automatikus visszaigazolásban
  foglalt feltételekkel. Tévedésből vagy programhiba miatt visszaigazolt téves ár
  esetén kereskedő a lehető legrövidebb időn belül jelzi a tévedést
  megrendelőnek, aki eldöntheti, hogy a jó áron is kéri az adott termék
  szállítását, rendelését továbbra is fenntartja vagy eláll a rendeléstől.
 4. Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony
  mellett a Webáruházban történő vásárlás esetén a 45/2014.(II. 26.) Korm.
  rendelet szerinti „távollévők közötti adásvételi szerződés” jön létre a Vásárló
  és Eladó között.
 5. Megrendelő a rendelési folyamat végén a jelen ÁSZF elfogadásával
  és a Megrendelés elküldésével kötelező érvényű ajánlatot tesz és tudomásul
  veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.
 6. A Webáruházban történő megrendelés/vásárlás NEM kötött
  regisztrációhoz, de mind a regisztrációval történő vásárlás, mind a
  regisztráció nélküli vásárlás esetén is köteles a Vállalkozás elkérni az adó-
  és számviteli jogszabályok szerinti személyi azonosító adatokat, vásárló pedig
  köteles ezeket az adatokat megadni. A regisztráció nélküli vásárlásra is a
  regisztrációval történő vásárlásra irányadó szabályok vonatkoznak.
 7. Megrendelő a Weboldalon történő regisztrációjával, adatai
  önkéntes megadásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon
  közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és
  elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez hozzájárul,
  valamint, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés,
  fizetés, teljesítés menetével tisztában van.

IV. Megrendelés visszaigazolása

 1. A Kencebolt Kft. a Vásárló részére a megrendelést
  elektronikus úton, a Vásárló által megadott e-mailre küldött e-mailben
  visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a Vásárló megrendelésétől számított
  3 (három) munkanapon belül a Vásárló részére nem érkezik meg, úgy a Vásárló
  vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.
 2. A Kencebolt Kft. a megrendelés teljesítésére csak abban
  az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazolta. A szerződés a megrendelés
  Vásárló részére történő visszaigazolással jön létre és a Vásárló részére
  fizetési kötelezettséget keletkeztet. A Vásárló részére a visszaigazolás akkor
  tekintendő megérkezettnek, amikor a visszaigazolást tartalmazó e-mail a Vásárló
  számára hozzáférhetővé válik. A szerződés létrejöttével Kencebolt Kft.
  köteles a termék(ek) kiszállítására, és a Vásárló köteles a termék(ek)
  vételárának a megfizetésére.

V. A termékek ára

 1. A termékek aktuális kiskereskedelmi árát a weboldalon található
  érvényes termékkatalógus tartalmazza. Az árak forintban értendők, és
  tartalmazzák az ÁFA-t.
 2. A termékeknél feltüntetett ár nem tartalmazza a szállítási
  költséget. A kosár végösszege tartalmazza a szállítási költséget is.
 3. Amennyiben a Kencebolt Kft. a tőle elvárható gondos
  eljárás ellenére is hibás vételárat tüntet fel, különösen, ha az nyilvánvalóan
  téves (pl.: a termék általánosan elfogadott piaci árától nagymértékben eltérő
  ár, vagy egy esetleges rendszerhiba, pl. 0 Ft vagy 1 Ft kerül feltüntetésre),
  akkor a Kencebolt Kft.nem köteles a terméket a hibásan megjelölt áron
  értékesíteni. Ebben az esetben a Kencebolt Kft. felajánlja a tényleges
  áron történő értékesítést és amennyiben Vásárló azt nem fogadja el, a
  megrendelés törlésével elállhat a vásárlástól.

VI. Fizetés módja

 1. Megrendeléskor a Vásárló választhat, hogy a megrendelt termékek vételárát a termékek átvétele előtt bankkártyával vagy banki utalással előre fizeti ki.
 2. Eladó bruttó 50.000,- Ft kosárérték felett utánvétes fizetésre nem biztosít lehetőséget.
 3. Az utánvétes fizetési módra nincs lehetőség.
 4. Amennyiben a Vásárló által megadott szállítási címről átvétel nélkül visszaküldésre kerül a csomag, a továbbiakban arra kizárólag az összes költség előre történő megfizetésével fogadjuk el a megrendelést. Postafiók címre nem áll módunkban utánvétes küldeményt küldeni.
 5. A vételár teljes kifizetéséig a Kencebolt Kft. a tulajdonjogát a futárszolgálatnak átadott termék(ek) tekintetében fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak a Kencebolt Kft. számláján történő jóváírással száll át a Vásárlóra.
 6. Online bankkártyás fizetés esetén a webáruház átirányít egy internetes fizetőfelületet üzemeltető szolgáltató rendszerre( Barion), melyben a szolgáltatók által elfogadhatónak minősített bankkártyával lehetséges fizetni. Az internetes fizetőfelületre történő átirányítással a megrendelés azonosítója és összege kerül továbbításra az internetes fizetőfelületet üzemeltető szolgáltatónak ( Barion), de a bankkártya adatait az internetes fizetőfelületet üzemeltető szolgáltató nem kezeli. A vásárló fizetésekor személyes- és kártyaadatai egy alkalommal sem kerülnek át a kereskedőhöz. Online bankkártyás fizetés alkalmával külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számítanak fel. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

További tudnivalókért látogasson el a Barion weboldalára: https://www.barion.com/hu/ ügyfélszolgálat +36 1 464 70 99 telefonszámon.

 

VII. Szállítás

Választható szállítási/átvételi módok:

 

Sérült csomag

Amennyiben a csomag sérült, szakadt, nedves, rongálódott a
Megrendelő köteles fényképet készíteni és a futárszolgálat részére visszaadni, csomagponton történő
szállítás esetén a Vásárló köteles gondoskodni a termék(ek) visszaküldéséről. A
termék tekintetében fennálló kárveszély, a terméknek a Vásárló vagy a Vásárló
érdekében eljáró személy részére történő átadásával száll át a Vásárlóra.

VIII. Elállás

Az elállási jog a fogyasztókra vonatkozik.

A Megrendelő jogosult a megrendelést követően, de még a
megrendelt terméknek a szállítással megbízott futárszolgálat részére történő
átadását megelőzően a megrendeléstől elállni. Ezt az igényét elektronikus úton,
írásban jogosult jelezni az info@kremnatur.hu email címre. Ez esetben a Megrendelőt
semmilyen költség nem terheli, és nem köteles a megrendelt termékek vételárának
a fizetésére.

Ha a kiszállítás már megtörtént, elállási joggal a Fogyasztó
rendelkezik a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása
  eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára
  szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell
  szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő
harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon
belül. Az elállási joggal írásban lehet élni, a Kencebolt Kft.-nek
címzett nyilatkozatban. Az elállást a Fogyasztónak nem kell indokolnia. Az
elállásról szóló nyilatkozatot a Fogyasztó elküldheti e-mailen, faxon, postai
úton vagy futárral.

A termék(ek) kiszállítását követően történő elállásra a Fogyasztó
kizárólag abban az esetben jogosult, ha azon termék(eke)t nem bontotta fel és
nem használta. A termékek zárt csomagolású termékek, amelyek egészségvédelmi és
higiéniás okokból a felbontást követően nem küldhetőek vissza.

A Fogyasztó az elállás jogát a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet (Kormányrendelet) 2. számú mellékletben található
nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű
nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A Kormányrendelet 2. számú mellékeltében található nyilatkozat-minta a kremnatur.hu
oldalról letölthető.

Elállás esetén a Fogyasztó köteles azon terméke(ke)t, amelyekre
vonatkozóan a szerződéstől elállt, haladéktalanul, de legkésőbb az elállás
közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a Kencebolt
Kft.
mindenkori székhelyére. A termék(ek) visszaküldésének költsége a
Fogyasztót terheli. Portósan feladott küldeményt a Kencebolt Kft. nem
köteles átvenni. Amennyiben átveszi, jogosult a Fogyasztó részére
visszatérítendő összegből levonni a termék(ek) visszaküldésével kapcsolatosan
általa kifizetett összeget. A terméke(ke)t postai úton nem lehet visszaküldeni,
kizárólag futárszolgálat útján, vagy személyesen lehet a Kencebolt Kft.
mindenkori székhelyére visszajuttatni. A visszaküldés határidőben
teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt
elküldi.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Kencebolt Kft.
haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14
(tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként
megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült
költségeket is. Kencebolt Kft. kizárólag abban az esetben köteles a
kifizetett vételár teljes összegének a visszatérítésére, amennyiben a Fogyasztó
bontatlan és újraértékesítésre alkalmas, meg nem rongált csomagolású
terméke(ke)t küld vissza a Kencebolt Kft. részére.

IX. Webshop/Weboldal használatáért való felelősség kizárás

A Kencebolt Kft. nem felelős semmilyen kárért vagy
költségért, amely az weboldalhoz vagy webshophoz való csatlakozás miatt
következett be. A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a
számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

A Megrendelő tudomással bír arról, hogy a webshopban kozmetikai
termékek és illóolajok vásárolhatók meg, amik használatuk során bőrrel
érintkeznek. A Kencebolt Kft. nem felelős semmilyen kárért, amelyet a
Megrendelő egyéni érzékenysége vagy allergiája okozott a termék használatakor
vagy azt követően. A termékek a használati útmutatóban foglaltak betartásával,
a szavatossági idő lejártáig használhatóak.

X. Panaszkezelés módja, fogyasztóvédelem

Kencebolt Kft. betartja a mindenkor
irányadó és hatályos fogyasztóvédelmi rendelkezéseket. Fogyasztóvédelmi
panaszokat vagy kifogásokat a Kencebolt Kft. vevőszolgálatának alábbi
elérhetőségein lehet jelezni írásban:

Postacím:
            2030
Érd, Szőlő utca 1.

E-mail:                info@kremnatur.hu

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Kencebolt Kft. az
írásbeli panaszokra 30 (harminc) napon belül válaszol; elutasító válasz esetén
válaszát indokolja és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig megőrzi.

A panasz elutasítása esetén a Kencebolt Kft. írásban
tájékoztatja a Fogyasztót arról is, hogy panaszával melyik hatóság vagy
békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás kiterjed továbbá
az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti békéltető testület székhelyére, telefonos és internetes
elérhetőségére, valamint levelezési címére. A tájékoztatás arra is kiterjed,
hogy a Kencebolt Kft. fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe
veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség:

Érd Polgármesteri Hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatalának Műszaki, Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a Vevőszolgálaton
vásárlók könyve van arra az esetre, ha a Vásárló írásban, a Vevőszolgálaton
kívánja megtenni a panaszt.

XI. Jótállás, szavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvényben, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben,
valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási
szabályairól szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

Kellékszavatosság

Fentiek alapján Megrendelő a vállalkozás hibás teljesítése
esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

 1. A megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági
  igényekkel élhet:
  1. Megrendelő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az
   általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más
   igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
  1. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem
   kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a
   hibát a vállalkozás költségére a megrendelő is kijavíthatja, illetve mással
   kijavíttathatja.
   1. Ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e
    kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget
    tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke
    megszűnt, akkor – végső esetben – megrendelő a szerződéstől is elállhat. A Ptk.
    szerint jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 2. Fogyasztó a választott
  kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban
  fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott
  okot.
 3. Megrendelő köteles a
  hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
  felfedezésétől számított kettő hónapon belül a vállalkozással közölni.
  Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl
  kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a
  határidő két hónap, de legfeljebb egy év.
 4. Megrendelő a
  vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A
  teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény
  érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha megrendelő
  igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől
  számított hat hónap eltelte után azonban már megrendelő köteles bizonyítani,
  hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

XII. Szerzői jogi nyilatkozat

A weboldal üzemeltetője és az oldal tartalmának létrehozásában
közreműködők a szerzői jogukat fenntartják a Szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény alapján.

A  www.kremnatur.hu
honlapon megjelenő minden tartalom, így a tájékoztatók, leírások, cikkek,
képek, szabályok, videók, a honlap grafikája vagy bármely más egyéni, eredeti
megoldás szerzői mű és a fenti törvényben megfogalmazott szerzői jogi
oltalom alatt állnak.

Az oldalon fellelhető művek szerzői eltérő rendelkezések
hiányában műveik többszörözését az alábbiak szerint engedélyezik:

Tilos a fenti műveinkről bármely technikai módszerrel bármely
típusú adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése,
nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő felhasználása az írásbeli
előzetes hozzájárulásunk nélkül.

Ez a tilalom nem érinti a szabad felhasználási eseteket,
amelyekre azonban kizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör
részére, illetve a törvényben meghatározott célból és mértékben van lehetőség.

XIII. Záró és egyéb rendelkezések

Jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés
többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi
rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

A weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az
Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt
járó hibalehetőségek elfogadását. A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért,
amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a
számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.